ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Udostępnienie informacji publicznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnienie informacji publicznej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-11 09:16:49 przez Bartosz Wącior

Akapit nr - brak tytułu

Krok po kroku:
1.    Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
2.    Złóż wniosek w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg przy ul. Łopuskiego 38, wyślij pocztą, pocztą elektroniczną
3.    W ciągu 14 dni lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.
Opłaty:
Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Miejsce złożenia:
W sekretariacie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38, pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą ePUAP
Sposób odbioru:
Wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Termin odpowiedzi:
1.    Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2.    W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
1.    Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2.    Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3.    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).
 

Załączniki

  • Przykładowy wzór wniosku (PDF, 57.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-02-11 09:16:45 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 | Krok po kroku: 1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku. 2. Złóż wniosek w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg przy ul. Łopuskiego 38, wyślij pocztą, pocztą elektroniczną sekretariat@mosir.
« powrót do poprzedniej strony