ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT - Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1(BZP 529057-N-2017)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-24 11:23:26 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

    Kołobrzeg, dnia 23 czerwca 2017 r.
 
Numer sprawy A.271.2.2017.KD
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce
nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1:
Zadanie nr 1 - Wykonanie robót budowlanych pn. "Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej”
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót budowlanych pn. " Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych Hali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu”
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
Zadanie nr 1 – 291 722,74 zł brutto
Zadanie nr 2 – 104 500,00 zł brutto
 
Oferty złożyli:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
WP-Werema Paweł ul. Gen. Józefa Bema 5/32
78-100 Kołobrzeg
255 452,88 zł brutto
3 m-ce
60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
do 30 dni
2
Zakład Elektromontażowy „ELMONT” Sławoj Kigina ul. Różyckiego 20, 78-100 Kołobrzeg
107 748,00 zł brutto
15.08.2017
60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
do 30 dni
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony