Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-24 11:23:26 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

 
 
    Kołobrzeg, dnia 16 stycznia 2017 r.
 
Numer sprawy A.271.1.2017.KD
 
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu
 
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
624 840,00 zł brutto
 
Oferty złożyli:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Szczecinie
1 051 694,40 zł brutto
24 m-ce
----
do 30 dni
2
Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN”
Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27
75-136 Koszalin
1 041 753,91 zł brutto
24 m-ce
----
do 30 dni