ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania dokumentów
2020-08-03 00:00:00
Stanowisko
Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji