ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-26 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - do ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 59.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy dzierżawy (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • Rzut restauracja (JPG, 38.8 KiB)
 • Wyjaśnienie do Ogłoszenia na usługi społeczne (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do ogłoszenia na usługi społeczne (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 542.7 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 289.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 217.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 28.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - do SIWZ (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - do SIWZ (DOCX, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy dla zadania nr 1 (DOC, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy dla zadania nr 2 (DOC, 199.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 - do SIWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - do SIWZ (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - do SIWZ (DOCX, 15 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (PDF, 234.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 549.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania (PDF, 297.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania (PDF, 484.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.2 MiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-18 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - do ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 59.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy dzierżawy (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • Rzut restauracja (JPG, 38.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 295.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 214.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do_ogloszenia o zamowieniu-1 (DOCX, 38.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzor umowy dzierzawy (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz uslug (DOC, 40 KiB)
 • rzut restauracja (JPG, 39.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 213.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-28 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do_ogloszenia o zamowieniu-1 (DOCX, 38.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzor umowy dzierzawy (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz uslug (DOC, 40 KiB)
 • Rzut restauracja (JPG, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 942.9 KiB)
 • Informcja z otwarcia ofert. (PDF, 276.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu. (PDF, 215.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 627297 O ZAMÓWIENIU (DOC, 85.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi (DOC, 33 KiB)
 • Informcja z otwarcia ofert. (PDF, 283.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 560.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. (DOCX, 13.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi (DOC, 33 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 657.5 KiB)
 • Informcja z otwarcia ofert. (PDF, 278.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu. (PDF, 255.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa ratownicza basenu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 15.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.4 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 392.7 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 407.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa ratownicza basenu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 15.2 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 218.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 472.2 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 383.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 230.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa ratownicza basenu Milenium przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 15.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 359.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 420.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 232.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji