ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2021

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-01 10:00:00

Załączniki