ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa rzutnika laserowego Epson EB-L720U wraz z akcesoriami

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-15 10:00:00

Załączniki