ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - do ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy dzierżawy (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Rzut restauracja (JPG, 38.8 KiB)
 • Modyfikacja - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 3.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 314.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.6 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 528.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy (PDF, 484.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-21 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - do ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy dzierżawy (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Rzut restauracja (JPG, 38.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 218.1 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 89 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOCX, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy dzierżawy (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Rzut - restauracja (JPG, 38.8 KiB)
 • Sprostowanie do załącznika nr 1 (PDF, 217.4 KiB)
 • Informacja o modyfikacji załącznika nr 1 (PDF, 141.7 KiB)
 • MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 67 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 2.9 MiB)
 • Modyfikacja załącznika nr 4 (PDF, 4.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 987 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 363 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 229.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi ochrony budynków, osób i mienia oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przez okres 24 miesięcy, przez co rozumie się nieprzerwane pełnienie obowiązków bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej przez pracowników ochrony.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6- Wykaz narzędzi - Informacja o grupach interwencyjnych (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy (PDF, 510.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Milenium w Kołobrzegu do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z jednoczesną integracją z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kołobrzegu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 103.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 27.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 3a (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 5a (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 5b (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 621159 o zamówieniu (DOCX, 30.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.5 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 558.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 100 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3a (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 215.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 15 KiB)
 • Ogłoszenie nr 543590 o zamówieniu (DOCX, 29 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 392 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 5.5 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 281.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 678.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Milenium w Kołobrzegu do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z jednoczesną integracją z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kołobrzegu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 103.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 47.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3a (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 293.5 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 5.2 (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 535074 o zamówieniu (DOCX, 30.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 248.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 527228 o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 2018-03-09 (PDF, 666 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 778.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 521637 o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 229.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 197 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 82 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (PDF, 194 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 291 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji