ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Milenium w Kołobrzegu do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z jednoczesną integracją z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kołobrzegu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 103.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 47.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3a (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOC, 293.5 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 5.2 (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 535074 o zamówieniu (DOCX, 30.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 248.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 527228 o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 2018-03-09 (PDF, 666 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 778.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 521637 o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 229.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 197 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 82 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (DOC, 33.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (PDF, 194 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 291 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji